jak dołączyć do spotkania z Microsoft Teams.

Wybierz typ urządzenia, na którym będziesz dołączać do rozmowy wideo.
Wcześniejsze
Urządzenie, którego używasz, musi mieć włączoną działającą kamerę i mikrofon